นางสาววัลยา สีบำรุงสาสน์
   
หัวหน้ากลุ่มสาระ
     

 

กิจกรรมกลุ่มสาระ

ด.ญ.พิชญ์สินี ศิลปสมศักดิ์ ชั้น ป.6/5
ได้รับเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะภาษาไทย ลำดับที่ 15
จากราชบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562
......ดูภาพเพิ่มเติม....
นักเรียนโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ชั้น ป.5,6
ร่วมกิจกรรมค่ายภาษาไทย เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2562
.......ดูภาพเพิ่มเติม..........
 

นักเรียนโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562
.......ดูภาพเพิ่มเติม..........