นางชัชญา เกตุสยาย
   
หัวหน้ากลุ่มสาระ
     

 

กิจกรรมกลุ่มสาระ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เข้าร่วมแข่งขันแกะสลักผลไม้
ในการศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 ณ โรงเรียนสายน้ำทิพย์
ได้รับรางวัลเหรียญทอง เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562
......ดูภาพเพิ่มเติม....
นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์
MAKEX 2019 ทำคะแนนได้ผ่านเข้ารอบในฐานะตัวแทน
กลุ่มภาคกลาง ณ เซ็นทรัลบางนา เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2562
.....ดูภาพเพิ่มเติม....
นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันเขียนสมุดบันทึกดิจิทัล Differsheet
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ
ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2562
.......ดูภาพเพิ่มเติม..........
 
นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันโครงงานเลโก้ พร้อมเขียนโปรแกรมควมคุม
การทำงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562
.......ดูภาพเพิ่มเติม..........
นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย
ครั้งที่ 8 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ
ณ โรงเรียนสวนกุหลาบนนทบุรี เมื่อวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2562
.........ดูภาพเพิ่มเติม......