นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย โดยมีนายยอดขวัญ จุณณะปิยะ ผู้อำนวยการเขตสายไหม
หัวหน้าฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยให้การต้อนรับ