โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
171/3503 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220โทรศัพท์ : 02-531-4608
โทรสาร : 02-152-6265


E-mail : rittiyaprathom@gmail.com