ข่าววิชาการและกิจกรรม
วันที่ 8 ตุลาคม 2562 นายยอดขวัญ จุณณะปิยะ ผู้อำนวยการเขตสายไหม มอบหมาย นายโกศล สุนทรพฤกษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต พร้อมด้วย รักษาการหัวหน้าฝ่ายการศึกษา และเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสายไหม
ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย (ประถมศึกษา)
เพื่อตรวจเยี่ยมความสะอาดเรียบร้อยในบริเวณต่างๆ ภายในโรงเรียน
...ดูภาพเพิ่มเติม...
วันที่ 1-2 ตุลาคม 2562
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6
ทำกิจกรรมการอยู่ค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด
ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
...ดูภาพเพิ่มเติม...