อนุบาล 1/1 ประถมศึกษาปีที่ 3/5 ประถมศึกษาปีที่ 4/5 ประถมศึกษาปีที่ 5/5
อนุบาล 1/2 ประถมศึกษาปีที่ 3/6 ประถมศึกษาปีที่ 4/6 ประถมศึกษาปีที่ 5/6
อนุบาล 1/3 ประถมศึกษาปีที่ 3/7 ประถมศึกษาปีที่ 4/7 ประถมศึกษาปีที่ 5/7
อนุบาล 1/4 ประถมศึกษาปีที่ 3/8 ประถมศึกษาปีที่ 4/8 ประถมศึกษาปีที่ 5/8
อนุบาล 2/1 ประถมศึกษาปีที่ 3/9 ประถมศึกษาปีที่ 4/9 ประถมศึกษาปีที่ 5/9
อนุบาล 2/2 ประถมศึกษาปีที่ 3/10 ประถมศึกษาปีที่ 4/10 ประถมศึกษาปีที่ 5/10
อนุบาล 2/3 ประถมศึกษาปีที่ 3/11 ประถมศึกษาปีที่ 4/11 ประถมศึกษาปีที่ 5/11
อนุบาล 2/4 ประถมศึกษาปีที่ 3/12 ประถมศึกษาปีที่ 4/12 ประถมศึกษาปีที่ 5/12
ประถมศึกษาปีที่ 3/13 ประถมศึกษาปีที่ 4/13 ประถมศึกษาปีที่ 5/13
ประถมศึกษาปีที่ 3/14 ประถมศึกษาปีที่ 4/14 ประถมศึกษาปีที่ 5/14
ประถมศึกษาปีที่ 1/15 ประถมศึกษาปีที่ 3/15 ประถมศึกษาปีที่ 4/15 ประถมศึกษาปีที่ 5/15
ประถมศึกษาปีที่ 1/16 ประถมศึกษาปีที่ 2/16 ประถมศึกษาปีที่ 3/16 ประถมศึกษาปีที่ 4/16 ประถมศึกษาปีที่ 5/16
ประถมศึกษาปีที่ 1/17 ประถมศึกษาปีที่ 2/17 ประถมศึกษาปีที่ 3/17 ประถมศึกษาปีที่ 4/17 ประถมศึกษาปีที่ 5/17
ประถมศึกษาปีที่ 1/18 ประถมศึกษาปีที่ 2/18 ประถมศึกษาปีที่ 3/18 ประถมศึกษาปีที่ 4/18 ประถมศึกษาปีที่ 5/18
ประถมศึกษาปีที่ 1/19 ประถมศึกษาปีที่ 2/19   ประถมศึกษาปีที่ 4/19 ประถมศึกษาปีที่ 5/19
ประถมศึกษาปีที่ 1/20 ประถมศึกษาปีที่ 2/20 11111111111 11111111 11111111
111111111111111