นายขวัญชัย ฮึงรักษา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
 
 
เกี่ยวกับโรงเรียน ........

ข่าววิชาการและกิจกรรม

 
คณะครูและนักเรียนร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดบริเวณ
โรงเรียน เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 2563.......ดูภาพเพิ่มเติม........
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยตรวจคัดกรองนักเรียนตามมาตรการ
ความปลอดภัยจากโรคโควิด 19 โดยดำเนินการทุกวันที่นักเรียน
มาโรงเรียน.......ดูภาพเพิ่มเติม.........
คณะครูและบุคลากรโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
ร่วมดำเนินการทำอุปกรณ์ เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน
ในช่วงที่นักเรียนดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ในโรงเรียน
............ดูภาพเพิ่มเติม............
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย รับการตรวจเพื่อเตรียมความพร้อม
การจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์โรคโควิด 19
ครั้งที่ 2 ........ดูภาพเพิ่มเติม......
นายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
กรุงเทพมหานครให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ
วิชาการโรงเรียน เครือข่ายที่ 27,28 ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ............ดูภาพเพิ่มเติม.............
นักเรียนโรงเรียนฤทธิยะวรรรณาลัยร่วมกิจกรรม
สัปดาห์แห่งการอ่าน เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
.......ดูภาพเพิ่มเติม......
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยเป็นสนามสอบ Onet
และได้รับการตรวจความเรียบร้อยจากผู้บริหารเขตสายไหม
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563....ดูภาพเพิ่มเติม.....
ด.ญ.กัลยากร ทศไธสง ชั้น ป.5/3 ได้รับเกียรติบัตรและโล่รางวัล
เด็กและเยาวชนดีเด่นจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
และได้เยี่ยมคารวะและรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี เนื่องใน
วันเด็กแห่งชาติ 2563........ดูภาพเพิ่มเติม...........
วันที่ 28 มกราคม 2563 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
ได้ต้อนรับการประชุมผู้บริหารเขตสายไหม โดยมี
นายยอดขวัญ จุณปิยะ ผู้อำนวยเขตสายไหมเป็นประธาน
........ดูภาพเพิ่มเติม.......
วันที่ 30 มกราคม 2563 ผู้อำนวยการขวัญชัย ฮึงรักษา
มอบหน้ากากอนามัยให้กับนักเรียน
โดยมีหัวหน้าสายชั้นเป็นตัวแทนรับมอบ
...........ดูภาพเพิ่มเติม...........
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย จัดกิจกรรม วันคริสต์มาส
โดยผู้อำนวยการ ขวัญชัย ฮึงรักษา เป็นประธาน
และมีกิจกรรมการแสดงความสามารถของนักเรียน
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562........ดูภาพเพิ่มเติม........
กลุ่มสาระการเรียนรู้..
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษาฯ
สุขศึกษาพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ผลงานครู..............

                                 แผนพัฒนา 4 ปี...
 
แบบฟอมร์มคำร้องต่างๆ
.......แบบฟอร์มขอใบรับรอง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     
     
     
     
     
  กำหนดการเปิด-ปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2563  
     
  5 มาตรการโรงเรียนปลอดภัยห่างไกลโควิด-19  
     
  ตารางเรียนเดือนกรกฏาคม  
     
  ข้อปฏิบัติของการมาเรียน  
     
  ตารางเหลื่อมเวลาเลิกเรียน  
     
  ข้อปฏิบัติการใช้ห้องน้ำโรงเรียน  
     
  จุดรับส่งกลับบ้าน