นายขวัญชัย ฮึงรักษา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
 
 
เกี่ยวกับโรงเรียน ........

ข่าววิชาการและกิจกรรม

   
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย จัดกิจกรรม วันคริสต์มาส
โดยผู้อำนวยการ ขวัญชัย ฮึงรักษา เป็นประธาน
และมีกิจกรรมการแสดงความสามารถของนักเรียน
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562........ดูภาพเพิ่มเติม........
นายประเสริฐ ฉวีอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย กิจกรรมการเรียน
ของนักเรียน และให้ขวัญกำลังใจผู้บริหาร คณะครู เพื่อพัฒนา
การศึกษา เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ......ดูภาพเพิ่มเติม.......
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย รับการตรวจมาตรฐานการศึกษา
จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 3-4 ธันวาคม 2562
..............ดูภาพเพิ่มเติม...............
ผู้อำนวยการ ขวัญชัย ฮึงรักษา มอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียน
ที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขัน มหกรรมศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562.......ดูภาพเพิ่มเติม.......
นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าฯกรุงเทพมหานคร
ตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562
........ดูภาพเพิ่มเติม..........
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย จัดกิจกรรมวันลอยกระทง
เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีไทย
ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562
.........ดูภาพเพิ่มเติม...........
ด.ญ.พิชญ์สินี ศิลปสมศักดิ์ ชั้น ป.6/5
ได้รับเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะภาษาไทย ลำดับที่ 15
จากราชบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562
......ดูภาพเพิ่มเติม....
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
ต้อนรับรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
จำนวน 2 ท่าน ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่
รองฯวรรณยุพา ต้นมณี
รองณัฐรินีย์ ธุระพันธุ์
เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2562
............ดูภาพเพิ่มเติม...............
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ส่งนักเรียนเข้าร่วม
แข่งขัน งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69
โดยได้รับรางวัลประเภทต่างๆ โดยสรุป
เหรียญทอง 20
เหรียญเงิน 10
เหรียญทองแดง 13
..........ดูรายละเอียดเพิ่มเติม.............
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ขอขอบคุณ
กองอาคาร กรมช่างโยธาทหารอากาศ
ที่ช่วยซ่อมบำรุงห้องน้ำโรงเรียนที่ชำรุด
.........ดูภาพเพิ่มเติม...........
กลุ่มสาระการเรียนรู้..
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษาฯ
สุขศึกษาพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ผลงานครู..............

                                 แผนพัฒนา 4 ปี...
 
 
 
 
 
 
     
     
     
     
     
     
  ประกาศหยุดเรียน 1 วัน ตามมติที่ประชุมรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  
               เนื่องจากปัญหามลภาวะ ฝุ่น PM 2.5 เป็นเวลา 1 วัน คือ วันพุธ ที่ 22 มกราคม 2563  
     
     
     
        ประกาศแจ้ง สอนเพิ่มเติมและติวเข้มการสอบ ONET โดยใข้เวลานอกการเรียนปกติ .......เอกสารเพิ่มเติม........